Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
 Damian Andryszek      25.04.2018 godz. 8:02

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO

PODINSPEKTORA DS. FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy Numer ewidencyjny naboru: R0A.2110.2.2018.HB Data publikacji ogłoszenia: 10 kwietnia 2018 r.

Termin składania ofert: 23 kwietnia 2018 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 25 kwietnia 2018 r.

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Ujeździe, 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, na stanowisko podinspektora ds. funduszy inwestycyjnych została wybrana Pani Martyna WOJCIECHOWSKA, zam. Osiedle Niewiadów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Martyna Wojciechowska spełniła wymagania formalne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku podinspektora ds. funduszy inwestycyjnych w Urzędzie Gminy w Ujeździe. Posiadana przez Panią Martynę Wojciechowską wiedza i doświadczenie, umożliwią właściwe wykonywanie zadań na ww. stanowisku.

Ujazd, dnia 25 kwietnia 2018 r.                                                                                               

Wójt Gminy Ujazd

                                                                                         (-) mgr inż. Artur Pawlak


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl