Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalisty do spraw księgowości w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd
 Damian Andryszek      10.11.2017 godz. 13:56

Osiedle Niewiadów, 10.11.2017 r.

 

Centrum Usług Wspólnych

          Gminy Ujazd

 

CUW.2111.7.2017

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Specjalisty do spraw księgowości

w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd

 (nazwa stanowiska pracy)

 

 

            Pełniący obowiązki Kierownika  Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd informuje, 
że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko, do zatrudnienia
na stanowisku specjalisty do spraw księgowości w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd
w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd wybrana została Pani Justyna Podwysocka Zamieszkała: 97-225 Ujazd, Zaosie 37.

                                            Uzasadnienie wyboru:

            W dniu 06.11.2017 r. odbyło się spotkanie Komisji rekrutacyjnej powołanej
na podstawie zarządzenia Nr 15/2017 p.o. kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd z dnia 23.10.2017 r. z kandydatem na stanowisko specjalisty do spraw księgowości
 w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd. Pani Justyna Podwysocka wykazała się znajomością  przepisów ustaw o finansach publicznych i o rachunkowości. Zna zasady funkcjonowania jednostki budżetowej, w szczególności dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych.

 

p.o. Kierownika Centrum Usług Wspólnych

Gminy Ujazd

Wojciech Kocięba


Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalisty do spraw księgowości w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl