Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
  Grzegorz Dratwa      28.06.2018 godz. 12:28
 
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA DS. POLITYKI SENIORALNEJ
  Damian Andryszek      30.05.2018 godz. 10:36
 
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
  Damian Andryszek      25.04.2018 godz. 8:02
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO

PODINSPEKTORA DS. FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy Numer ewidencyjny naboru: R0A.2110.2.2018.HB Data publikacji ogłoszenia: 10 kwietnia 2018 r.

Termin składania ofert: 23 kwietnia 2018 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 25 kwietnia 2018 r.

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Ujeździe, 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, na stanowisko podinspektora ds. funduszy inwestycyjnych została wybrana Pani Martyna WOJCIECHOWSKA, zam. Osiedle Niewiadów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Martyna Wojciechowska spełniła wymagania formalne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku podinspektora ds. funduszy inwestycyjnych w Urzędzie Gminy w Ujeździe. Posiadana przez Panią Martynę Wojciechowską wiedza i doświadczenie, umożliwią właściwe wykonywanie zadań na ww. stanowisku.

Ujazd, dnia 25 kwietnia 2018 r.                                                                                               

Wójt Gminy Ujazd

                                                                                         (-) mgr inż. Artur Pawlak

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  Grzegorz Dratwa      12.04.2018 godz. 15:12
 
 

Informacja o wyniku naboru do pracy w Urzędzie Gminy w Ujeździe na stanowisku podinspektora ds.planowania przestrzennego
  Grzegorz Dratwa      27.02.2018 godz. 12:29
 
 

OBWIESZCZENIE
  Grzegorz Dratwa      16.01.2018 godz. 13:57
 

OBWIESZCZENIE Nr .30/2017  Wojewody Łódzkiego z 20 grudnia 2017 w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na obszarze województwa łódzkiego

 

 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl