Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Sangrodz

Informacja dla osób niesłyszących
0
KULINARNA PRZYSTAŃ W SOŁECTWIE NIEWIADÓW
  Martyna Wojciechowska      18.09.2018 godz. 16:06
 

Zapraszamy na podsumowanie projektu w dniu 23.09 o godz. 14:00

 

SUSZA - POMOC KLĘSKOWA
  Damian Andryszek      17.09.2018 godz. 8:48
 

Susza - pomoc klęskowa

Pomoc związana z wystąpieniem suszy lub powodzi - szkody w uprawach rolnych

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy.

Wnioski o udzielenie pomocy obejmujące szkody powstałe na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy można składać od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. Stawka pomocy wynosi 1 000 zł na 1 ha powierzchni uprawy.

Wnioski o udzielenie pomocy obejmujące szkody powstałe na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy można składać od 26.09.2018 r. do 17.10.2018 r. Stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy.

Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Więcej informacji:

www.arimr.gov.pl/susza-pomoc-kleskowa.html

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU DO PRACY W URZĘDZIE GMINY W UJEŹDZIE NA STANOWISKU INSPEKTORA DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ARCHIWUM
  Grzegorz Dratwa      15.09.2018 godz. 9:18
 

 

 

Informacja o Wynikach Naboru

do pracy w  Urzędzie Gminy w Ujeździe

Na Stanowisku inspektora ds. organizacji pozarządowych i archiwum

 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.5.2018.HB

Data publikacji ogłoszenia: 27 sierpnia 2018 r.

Termin składania ofert: 10 września 2018 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 14 września 2018 r.

 

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy
w Urzędzie Gminy w Ujeździe z siedzibą 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, na stanowisko inspektora ds. organizacji pozarządowych i archiwum, została wybrana Pani Aneta PRZYBYSZ, zam. Osiedle Niewiadów.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aneta Przybysz spełniła wymagania formalne i dodatkowe określone w ogłoszeniu
o naborze. Wykazała się kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku inspektora ds. organizacji pozarządowych i archiwum w Urzędzie Gminy w Ujeździe. Posiadana przez Panią Anetą Przybysz wiedza i doświadczenie umożliwią właściwe wykonywanie powierzonych zadań.

 

Ujazd, dnia 14 września 2018 r.

                           WÓJT GMINY UJAZD

 

                                                                                                    (-) Artur PAWLAK

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
  Grzegorz Dratwa      28.06.2018 godz. 12:28
 
 

OBWIESZCZENIE
  Grzegorz Dratwa      16.01.2018 godz. 13:57
 

OBWIESZCZENIE Nr .30/2017  Wojewody Łódzkiego z 20 grudnia 2017 w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na obszarze województwa łódzkiego

 

 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl