Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Informacja dla osób niesłyszących
0Rejestr zmian:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe

aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 17 luty 2017 godz. 11:43
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 17 luty 2017 godz. 11:42
aktuALIZACJA
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 2 styczeń 2017 godz. 09:46
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 2 styczeń 2017 godz. 09:46
aktuALIZACJA
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 2 styczeń 2017 godz. 09:45
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 16 listopad 2016 godz. 15:40
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 16 listopad 2016 godz. 15:39
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 16 listopad 2016 godz. 15:38
UCHWAŁA Nr XXVII/208/12 Rady Gminy w Ujeździe z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ujeździe
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 6 luty 2014 godz. 10:40
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 7 styczeń 2014 godz. 15:02
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 7 styczeń 2014 godz. 15:01
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 7 styczeń 2014 godz. 15:00
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 6 luty 2013 godz. 08:53
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 6 luty 2013 godz. 08:42
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 21 kwiecień 2010 godz. 14:50
prawidłowa nazwa
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 30 listopad 2006 godz. 07:56
wprowadzanie danych
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 28 listopad 2006 godz. 15:17
wprowadzanie danych
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 28 listopad 2006 godz. 15:10
wprowadzanie danych
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 28 listopad 2006 godz. 15:08
wprowadzanie danych
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 28 listopad 2006 godz. 13:38
Utworzenie pozycji menu.
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 28 listopad 2006 godz. 13:37Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl