Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Informacja dla osób niesłyszących
0Rejestr zmian:
2015

AKTUALIZACJA
  Redaktor:Grzegorz Dratwa
Data modyfikacji: 7 grudzień 2017 godz. 14:34
aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Dratwa
Data modyfikacji: 23 listopad 2017 godz. 08:09
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 24 czerwiec 2015 godz. 11:04
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 24 czerwiec 2015 godz. 11:02
Utworzenie pozycji menu.
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 24 czerwiec 2015 godz. 10:56Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl