Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Informacja dla osób niesłyszących
0Rejestr zmian:
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 19 lipiec 2012 godz. 08:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd dot. wglądu w projekt Studium
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 19 lipiec 2012 godz. 08:41
aktualiacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 19 lipiec 2012 godz. 08:32
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 19 lipiec 2012 godz. 08:31
aktualizacja - studium i prognoza
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 19 lipiec 2012 godz. 08:30
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 19 lipiec 2012 godz. 07:56
Uchwała Rady Gminy Ujazd w sprawie udzielenia pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Ujazd
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 19 lipiec 2012 godz. 07:54
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 19 lipiec 2012 godz. 07:49
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 18 lipiec 2012 godz. 22:14
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 18 lipiec 2012 godz. 22:14
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 18 lipiec 2012 godz. 22:12
Utworzenie pozycji menu.
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 18 lipiec 2012 godz. 09:20Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl