Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Informacja dla osób niesłyszących
0Rejestr zmian:
Wypis - wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

akytualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 25 styczeń 2012 godz. 13:10
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 25 styczeń 2012 godz. 13:10
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 25 styczeń 2012 godz. 13:09
wyrys - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 25 styczeń 2012 godz. 13:08
zamieszczenie informacji
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 27 lipiec 2007 godz. 13:46
Utworzenie pozycji menu.
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 27 lipiec 2007 godz. 13:34Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl