Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0

Wpisz poszukiwane słowo

 
Wybierz datę publikacji:
 


OGŁOSZENIE O NABORZE WÓJT GMINY UJAZD OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA DS. PROMOCJI I KULTURY
10.12.2018 godz. 14:58
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU DO PRACY W URZĘDZIE GMINY W UJEŹDZIE NA STANOWISKU PODINSPEKTORA DS. PLANOWANIA I POLITYKI PRZESTRZENNEJ
07.12.2018 godz. 20:07
 


Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl