Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Informacja dla osób niesłyszących
0Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

 -   -  
Administrator 44 719-21-29  -  
Anna Dobrowolska 44 719 21 29 wew. 28 adobrowolskaujazdcompl 
Damian Andryszek  -  dandryszekujazdcompl 
Grzegorz Dratwa 44 719-21-29 gdratwaujazdcompl 
Grzegorz Zimnicki 44 719-21-29 w. 28 gzimnickiujazdcompl 
Małgorzata Kubica (44) 719-21-29 w. 48 mkubicaujazdcompl 
Martyna Wojciechowska  -  mwojciechowskaujazdcompl 
Żaneta Bykowska 44 719-21-29 wew. 24 zbykowskaujazdcompl 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl