Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU DO PRACY W URZĘDZIE GMINY W UJEŹDZIE NA STANOWISKU PODINSPEKTORA DS. OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO-INFORMATYCZNEJ
 Grzegorz Dratwa      22.11.2018 godz. 12:44


 Informacja o Wynikach Naboru

do pracy w  Urzędzie Gminy w Ujeździe Na Stanowisku

Podinspektora ds. obsługi administracyjno-informatycznej

 

 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.6.2018.HB

Data publikacji ogłoszenia: 30 października 2018 r.

Termin składania ofert: 14 listopada 2018 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 22 listopada 2018 r.

 

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy
w Urzędzie Gminy w Ujeździe z siedzibą 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, na stanowisko podinspektora ds. obsługi administracyjno-informatycznej została wybrana Pani Sylwia JAWORSKA, zam. Osiedle Niewiadów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Sylwia Jaworska spełniła wymagania formalne i dodatkowe określone w ogłoszeniu
o naborze. Wykazała się wiedzą merytoryczną oraz dobrą znajomością przepisów niezbędnych do realizacji zakresu obowiązków na stanowisku podinspektora ds. obsługi administracyjno-informatycznej w Urzędzie Gminy w Ujeździe.

 

Ujazd, dnia 22 listopada 2018 r.

 

                                   WÓJT GMINY UJAZD

 

                                                                                                              Artur PAWLAK

 

 

Informacja o wynikach naboru

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl