Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA DO WŁAŚCICIELI I UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY UJAZD
 Żaneta Bykowska-Winkiel      19.10.2018 godz. 8:50

Archeograf Paweł Zawilski, ul. Chromowa 19, 91-527 Łódź informuje, iż w związku z udzieleniem zamówienia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) na arkuszu 70-55, planowane jest w miesiącach październiku oraz listopadzie br. wykonanie prac z tym związanych (...).
 


INFORMACJA do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na terenie gminy Ujazd

Informacja o treści przepisów prawnych

Mapa sytuacyjna z zaznaczonym obszarem planowanych archeologicznych badań powierzchniowych na obszarze gminy Ujazd

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl