Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA DS. POLITYKI SENIORALNEJ
 Damian Andryszek      30.05.2018 godz. 10:36


Informacja o Wynikach Naboru

Na Stanowisko PEŁNOMOCNIKA DS. POLITYKI SENIORALNEJ

 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.3.2018.HB

Data publikacji ogłoszenia: 11 maja 2018 r.

Termin składania ofert: 23 maja 2018 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 30 maja 2018 r.

 

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy na stanowisko Pełnomocnika ds. polityki senioralnej została wybrana Pani Jolanta SZMIDT zam. Tomaszów Maz.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Jolanta Szmidt spełniła wymagania formalne i dodatkowe określone w ogłoszeniu
o naborze. Wykazała się kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku Pełnomocnika ds. polityki senioralnej. Posiadana przez Panią Jolantę Szmidt wiedza i doświadczenie umożliwią właściwe wykonywanie zadań na ww. stanowisku.

 

Ujazd, dnia 30 maja 2018 r.

                                                         WÓJT GMINY UJAZD

                                                                                                                                 Artur PAWLAK

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA DS. POLITYKI SENIORALNEJ

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl