Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 Grzegorz Dratwa      12.04.2018 godz. 15:12


 Informacja o Wynikach Naboru

Na Stanowisko

Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Uje
ździe

 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2111.1.2018.HB

Data publikacji ogłoszenia: 7 marca 2018 r.

Termin składania ofert: 21 marca 2018 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 12 kwietnia 2018 r.

 

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy
na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ujeździe został wybrany
Pan Tomasz ZDONEK, zam. Tomaszów Mazowiecki.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Tomasz Zdonek spełnił wymagania formalne i dodatkowe określone w ogłoszeniu
o naborze. Wykazał się kwalifikacjami predysponującymi go do pracy na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ujeździe. Posiadane przez Pana Tomasza Zdonka doświadczenie, umożliwią właściwe wykonywanie zadań na ww. stanowisku.

 

Ujazd, dnia 12 kwietnia 2018 r.

 

WÓJT GMINY UJAZD

 

                                                                           Artur PAWLAK

 

 

Informacja o wyniku naboru

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl