Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
WÓJT GMINY UJAZD OGŁASZA nabór wniosków mieszkańców na uzyskanie w 2018 roku dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy.
 Grzegorz Dratwa      13.03.2018 godz. 15:19


UWAGA MIESZKAŃCY!

„AZBEST”

Wójt Gminy Ujazd informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców
na uzyskanie w 2018 roku dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych
z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy.

Osoby zainteresowane usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy Ujazd pok. Nr 15 oraz na stronie internetowej www.ujazd.bip.cc  - (aktualności).

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 15 w  terminie do 20 marca 2018r.

                  

WÓJT GMINY UJAZD

                                  

                                                                                                                                        (-) Artur Pawlak 

Pliki do pobrania

Wniosek dla mieszkańców

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl