Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referenta do spraw księgowości w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd
 Damian Andryszek      30.01.2018 godz. 14:43

Osiedle Niewiadów, 30.01.2018 r.

Centrum Usług Wspólnych

 Gminy Ujazd

 

CUW.2111.1.2018

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referenta do spraw księgowości

w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd

 (nazwa stanowiska pracy)

            Pełniący obowiązki Kierownika  Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd informuje, 
że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko referenta do spraw administracyjno - księgowych w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd wybrana została
Pani Patrycja Malczewska Uzasadnienie wyboru

            W dniu 30.01.2018 r. odbyło się spotkanie Komisji rekrutacyjnej powołanej
na podstawie zarządzenia Nr 7/2018 p.o. kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd
z dnia 26.01.2018 r. z kandydatem na stanowisko specjalisty do spraw administracyjno – księgowych w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd. Pani Patrycja Malczewska wykazała się znajomością  przepisów  ustawy o ochronie zdrowia w zakresie  funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej zawartych w ustawie  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1793 z późn. zm.).  Zna zasady funkcjonowania i finansowania  podmiotu leczniczego, w którym udziela się podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, a także ogólne mechanizmy funkcjonowania jednostki budżetowej, w szczególności dotyczących sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych.

 

p.o. Kierownika Centrum Usług Wspólnych

Gminy Ujazd
 

Wojciech Kocięba


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referenta do spraw księgowości w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl