Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
Informacja o naborze do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ujazd na rok 2018-2019
 Grzegorz Dratwa      25.01.2018 godz. 13:36


Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Ujeździe i dyrektor Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów zapraszają rodziców dzieci w wieku przedszkolnym o zgłaszanie się do wyżej wymienionych placówek celem zapisania dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji znajdą Państwo w Regulaminach rekrutacji do obydwu przedszkoli.

 

Regulamin - rekrutacji na 2018/2019 -Os.Niewiadów

Regulamin - rekrutacji na 2018/2019 -Ujazd

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl