Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
Informacja dla mieszkańców Osiedla Niewiadów
 Damian Andryszek      11.01.2018 godz. 14:31

Informacja

dla mieszkańców Osiedla Niewiadów

Urząd Gminy w Ujeździe informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych (np. niepotrzebne meble, opony, wykładziny) z terenu Osiedla Niewiadów w I półroczy 2018r. przeprowadzone będą w następujących terminach:

- 21.02.2018r. (wtorek)

- 11.04.2018r. (wtorek)

- 20.06.2018r. (wtorek)

Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Nr III odpady te powinni gromadzić przy zbiorczym punkcie składowania odpadów (obok placu zabaw), a Członkowie Wspólnot Mieszkaniowych Nr I i II przy punkcie odbioru odpadów za bl. nr 13.

Zużyty sprzęt RTV i AGD (np. telewizory, lodówki, pralki) mieszkańcy Osiedla Niewiadów mogą wystawiać w swoich punktach zbiorczych, przy dzwonach na selektywne odpady (we wtorki). Przedmiotowe odpady odbierane będą w każdą środę wraz z odpadami selektywnymi.

 

                                                                                          Wójt Gminy Ujazd

                                                                                         (-) mgr inż. Artur Pawlak


 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl