Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Informacja o zmianie firmy odbierającej odpady komunalne w roku 2018
 Damian Andryszek      15.12.2017 godz. 7:41

Informacja o zmianie firmy odbierającej odpady komunalne w roku 2018

 

Wójt Gminy Ujazd informuje, że od dnia 01.01.2018r. odpowiedzialnym za odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd, z nieruchomości zamieszkałych jest firma - EKOM Maciejczyk Spółka Jawna, ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny.

 Zgodnie z zawartą umową, w/w firma w dniach 16-28 grudnia 2017r. będzie dostarczała do nieruchomości:

- pojemniki na odpady nieselektywne (zmieszane),

- komplety worków na odpady selektywne,

- harmonogram odbioru odpadów na I półrocze 2018 roku.

Dotychczasowy odbiorca odpadów - firma ENERIS Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, będzie odbierać swoje kosze w dniu ostatniego odbioru odpadów nieselektywnych (zmieszanych) przypadającym w grudniu 2017r.

                                                     

Wójt Gminy Ujazd

(-) mgr inż. Artur Pawlak


 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl