Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Sangrodz

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU DO PRACY W URZĘDZIE GMINY W UJEŹDZIE NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKAŃ
 Grzegorz Dratwa      28.09.2017 godz. 11:36


 Informacja o Wynikach Naboru

do pracy w  Urzędzie Gminy w Ujeździe

Na Stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki komunalnej
i mieszkań

 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.7.2017.HB

Data publikacji ogłoszenia: 12 września 2017 r.

Termin składania ofert: 25 września 2017 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 28 września 2017 r.

 

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy
w Urzędzie Gminy w Ujeździe z siedzibą 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki komunalnej i mieszkań została wybrana Pani Nina Olszyńska, zam. Bielina.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Nina Olszyńska spełniła wymagania formalne i dodatkowe określone w ogłoszeniu
o naborze. Wykazała się kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku młodszego referenta ds. gospodarki komunalnej i mieszkań w Urzędzie Gminy w Ujeździe. Posiadana przez Panią Ninę Olszyńską wiedza umożliwi właściwe wykonywanie zadań na ww. stanowisku.

 

Ujazd, dnia 26 września 2017 r.

WÓJT GMINY UJAZD

 

                                                                                         Artur PAWLAK

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU DO PRACY W URZĘDZIE GMINY W UJEŹDZIE

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl