Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Sangrodz

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU DO PRACY W URZĘDZIE GMINY W UJEŹDZIE NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI
 Damian Andryszek      23.08.2017 godz. 9:27


 Informacja o Wynikach Naboru

do pracy w  Urzędzie Gminy w Ujeździe

Na Stanowisko Podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji

 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.6.2017.HB

Data publikacji ogłoszenia: 3 sierpnia 2017 r.

Termin składania ofert: 16 sierpnia 2017 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 23 sierpnia 2017 r.

 

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy
w Urzędzie Gminy w Ujeździe z siedzibą 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji została wybrana Pani Żaneta JANECZEK, zam. Węgrzynowice.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Żaneta Janeczek spełniła wymagania formalne i dodatkowe określone w ogłoszeniu
o naborze. Wykazała się kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji w Urzędzie Gminy w Ujeździe. Posiadana przez Panią Żanetę Janeczek wiedza i doświadczenie, w szczególności przy realizacji zamówień publicznych umożliwią właściwe wykonywanie zadań na ww. stanowisku.

 

Ujazd, dnia 23 sierpnia 2017 r.

                  WÓJT GMINY UJAZD

                                                                                         Artur PAWLAK

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU DO PRACY W URZĘDZIE GMINY W UJEŹDZIE NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl