Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Informacja dla mieszkańców dotycząca prac na rzece Czarna Bielina w m. Bielina, Stasiolas, Maksymów, Olszowa, Buków oraz na rzece Piasecznicy w m. Sangrodz, Ujazd, Niewiadów, Łączkowice.
 Martyna Wojciechowska      08.08.2017 godz. 8:49

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Inspektorat w Rawie Mazowieckiej infrormuje, że na terenie Gminy Ujazd realizowane będą zadania z zakresu utrzymania urządzęń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

 

 

Planowany czas realizacji:

16.08.2017 - 25.09.2017 dot. rzeki Czarna Bielina

16.08.2017  15.09.2017 - dot. rzeki Piasecznica


Szczegółowe informacje o zakresie robót do pobrania:

1.Informacja dla mieszkańców dotycząca prac na rzece Czarna Bielina w m. Bielina, Stasiolas, Maksymów, Olszowa, Buków oraz na rzece Piasecznicy w m. Sangrodz, Ujazd, Niewiadów, Łączkowice.

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl