Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU DO PRACY W URZĘDZIE GMINY W UJEŹDZIE NA STANOWISKO REFERENTA DS. OBSŁUGI KANCELARYJNEJ
 Grzegorz Dratwa      29.06.2017 godz. 15:18


Informacja o Wynikach Naboru

do pracy w  Urzędzie Gminy w Ujeździe

Na Stanowisko

Referenta ds. Obsługi Kancelaryjnej

 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.5.2017.HB

Data publikacji ogłoszenia: 12 czerwca 2017 r.

Termin składania ofert: 23 czerwca 2017 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 29 czerwca 2017 r.

 

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy
w Urzędzie Gminy w Ujeździe z siedzibą 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, na stanowisko referenta ds. obsługi kancelaryjnej została wybrana Pani Kamila Kochelska  zam. Osiedle Niewiadów.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Kamila Kochelska spełniła wymagania formalne i dodatkowe określone w ogłoszeniu
o naborze. Wykazała się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku referenta ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Gminy w Ujeździe. Posiadana przez Panią Kamilę Kochelską wiedza i doświadczenie umożliwią właściwe wykonywanie zadań na ww. stanowisku.

 

Ujazd, dnia 29 czerwca 2017 r.

WÓJT GMINY UJAZD

 

                                                                                         Artur PAWLAK

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl