Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NIEWIADOWIE
 Żaneta Bykowska-Winkiel      31.03.2017 godz. 15:49


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO KIEROWNIKA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NIEWIADOWIE

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2111.2.2017.HB

Data publikacji ogłoszenia: 14 marca 2017 r.

Termin składania ofert: 27 marca 2017 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 31 marca 2017 r.

 

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie został wybrany Pan Wojciech TARNAWCZYK, zam. Osiedle Niewiadów.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Wojciech Tarnawczyk spełnił wymagania formalne i dodatkowe określone w ogłoszeniuo naborze. Wykazał się kwalifikacjami predysponującymi go do pracy na stanowisku Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie. Posiadana przez Pana Wojciecha Tarnawczyka wiedza i doświadczenie umożliwią właściwe wykonywanie zadań na ww. stanowisku.

 

Ujazd, dnia 31 marca 2017 r.

 

WÓJT GMINY UJAZD

(-) mgr inż. Artur PAWLAK

 

Informacja o wynikach naboru

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl