Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ ORGANU
 Żaneta Bykowska-Winkiel      31.03.2017 godz. 13:46


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ ORGANU

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.3.2017.HB

Data publikacji ogłoszenia: 16 marca 2017 r.

Termin składania ofert: 27 marca 2017 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 31 marca 2017 r.

 

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Ujeździe z siedzibą 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej organu została wybrana Pani Magdalena SĘK, zam. Józefin.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Magdalena Sęk spełniła wymagania formalne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej na pytania związane ze stanowiskiem, o które się ubiegała zarówno z wiedzy ogólnej, jak i merytorycznej odpowiadała wyczerpująco, spełniając tym samym oczekiwania Komisji, w związku z czym została wybrana na ww. stanowisko.

 

WÓJT GMINY UJAZD

(-) mgr inż. Artur Pawlak

 

Informacja o wynikach naboru

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl