Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informacja dla osób niesłyszących
0
Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych dla Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023
 Martyna Wojciechowska      23.03.2017 godz. 10:50

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych dla Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023

Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023 prowadzone były na podstawie Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Ujazd  z dnia 27.02.2017 r. oraz na podstawie na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z Uchwałą nr XXIV/158/16 Rady Gminy Ujazd z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Ujazd.

 

 

                                                                                                                             


Termin konsultacji: Konsultacje odbywały się w okresie od 6 marca 2017 r. do 15 marca 2017 r.

 

Zasięg terytorialny konsultacji : Gmina Ujazd

 

Założenia i cele  przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje miały na celu przedstawienie mieszkańcom treści projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023”  oraz zebranie od uczestników konsultacji propozycji i uwag odnośnie prezentowanej treści dokumentu. 

 

Formy i narzędzia konsultacji:

Konsultacje prowadzone były w formie:

  1. Zbierania propozycji i uwag na piśmie, w tym drogą elektroniczną, z wykorzystaniem formularza konsultacji, dostępnego:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ujazd pod adresem www.ujazd.bip.cc
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe pod adresem www.ujazd.com.pl
  3. w Urzędzie Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, Ujazd – sekretariat.
  1. Otwartego zebrania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 7 marca 2017r. na którym został przedstawiony projekt dokumentu, a także wcześniejsze etapy  jego konsultacji i opiniowania. 

 

Wynik konsultacji Programu:

W wyniku konsultacji nie został zgłoszony żaden wniosek zawierający propozycje i uwagi do projektu Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023.

 

DO POBRANIA:

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych dla Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl