Elektroniczna Skrzynka Podawcza
0



0

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informacja dla osób niesłyszących
0




INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA DS. OBYWATELSKICH
 Damian Andryszek      14.03.2017 godz. 9:23


Informacja o Wynikach Naboru

Na Stanowisko Referenta ds. obywatelskich

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.1.2017.HB

Data publikacji ogłoszenia: 23 lutego 2017 r.

Termin składania ofert: 6 marca 2017 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 14 marca 2017 r.

 

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy
w Urzędzie Gminy w Ujeździe z siedzibą 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, na stanowisko referenta ds. obywatelskich została wybrana Pani Justyna KRAWUL, zam. Tomaszów Maz.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Justyna Krawul spełniła wymagania formalne i dodatkowe określone w ogłoszeniu
o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej na pytania związane ze stanowiskiem, o które się ubiegała zarówno z wiedzy ogólnej, jak i merytorycznej odpowiadała wyczerpująco, spełniając tym samym oczekiwania Komisji, w związku z czym została wybrana na ww. stanowisko.

 

 

WÓJT GMINY UJAZD

(-) Artur PAWLAK

Informacja o wynikach naboru

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl