Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI DOTYCZĄCE PROJEKTU Programu Rozwoju pod nazwą STRATEGIA ROZWOJU GMINY UJAZD NA LATA 2015-2022"
 Martyna Wojciechowska      07.03.2017 godz. 21:55

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Ujazd

z dnia 27.02.2017 r.

 

Wójt Gminy Ujazd

ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące projektu  

Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022”

 

Cel konsultacji:

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami  jest  przedstawienie mieszkańcom treści projektu „Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022” oraz zebranie od uczestników konsultacji  propozycji i uwag odnośnie prezentowanej treści dokumentu.  


Przedmiot konsultacji:

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022”.
  2. Projekt  „Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022” udostępniony będzie mieszkańcom:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ujazd pod adresem www.ujazd.bip.cc
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe pod adresem www.ujazd.com.pl
  3. w Urzędzie Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, Ujazd – sekretariat,

 

Zasięg terytorialny konsultacji :

Gmina Ujazd

 

Termin i forma konsultacji:  

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od 7 marca 2017r. do 24 marca 2017 r.  

Konsultacje prowadzone będą w formie zbierania   propozycji i uwag na piśmie, w tym drogą elektroniczną,                        z wykorzystaniem formularza konsultacji, dostępnego:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ujazd pod adresem www.ujazd.bip.cc
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe pod adresem www.ujazd.com.pl
  3. w Urzędzie Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, Ujazd – sekretariat.

 

Otwarte zebranie konsultacyjne odbędzie się w dniu 21 marca 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe (sala konferencyjna) Osiedle Niewiadów 43, 97-225 Ujazd.

 

Wypełniony formularz konsultacji społecznych można przekazać:

  1. w wersji papierowej osobiście lub korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd z dopiskiem na kopercie „Formularz konsultacji”,
  2. wysyłając wypełniony formularz droga elektroniczną na adres: ugujazd@ujazd.com.pl wpisując w temacie wiadomości e-mail: „Formularz konsultacji” (decyduje data wpływu na skrzynkę elektroniczna Urzędu);

 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych:

Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Ujazd.

  Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI DOTYCZĄCE PROJEKTU „Programu Rozwoju pod nazwą STRATEGIA ROZWOJU GMINY UJAZD NA LATA 2015-2022"

Załącznik nr 2 Strategia rozwoju Gminy Ujazd- Aktualizacja 22.02.2017 r. projekt

Załącznik nr 3 formularz konsultacyjny

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl