Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące projektu Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023
 Martyna Wojciechowska      01.03.2017 godz. 14:44

Wójt Gminy Ujazd

ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami

dotyczące projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023”


Cel konsultacji:

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami  jest  przedstawienie mieszkańcom treści projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023” oraz zebranie od uczestników konsultacji  propozycji i uwag odnośnie  prezentowanej treści dokumentu.  

 

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023”.

Projekt „Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023” udostępniony będzie mieszkańcom:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ujazd pod adresem www.ujazd.bip.cc
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe pod adresem www.ujazd.com.pl
  3. w Urzędzie Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, Ujazd – sekretariat,

 

Zasięg terytorialny konsultacji :

Gmina Ujazd

 

Termin i forma konsultacji:  

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od 6 marca 2017r. do 15 marca 2017 r.  

Konsultacje prowadzone będą w formie zbierania propozycji i uwag na piśmie, w tym drogą elektroniczną,                       z wykorzystaniem formularza konsultacji, dostępnego:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ujazd pod adresem www.ujazd.bip.cc
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe pod adresem www.ujazd.com.pl
  3. w Urzędzie Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, Ujazd – sekretariat.

 

Otwarte zebranie konsultacyjne odbędzie się w dniu 7 marca 2017r. o godzinie 11.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe (sala konferencyjna), Osiedle Niewiadów 43, 97-225 Ujazd 

 

Wypełniony formularz konsultacji społecznych można przekazać:

  1. w wersji papierowej osobiście lub korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6,                      97-225 Ujazd z dopiskiem na kopercie „Formularz konsultacji „Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023”,
  2. wysyłając wypełniony formularz drogą elektroniczną na adres: ugujazd@ujazd.com.pl wpisując w temacie wiadomości e-mail: „Formularz konsultacji” (decyduje data wpływu na skrzynkę elektroniczną Urzędu);

 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych:

Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Ujazd.

  DO POBRANIA:

FORMULARZ KONSULTACYJNY

Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl