Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA DS. OBYWATELSKICH
 Żaneta Bykowska-Winkiel      16.02.2017 godz. 13:35

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA DS. OBYWATELSKICH

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.1.2017.HB

Data publikacji ogłoszenia: 23 stycznia 2017 r.

Termin składania ofert: 6 lutego 2017 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 16 lutego 2017 r.

 

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Ujeździe z siedzibą 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, na stanowisko referenta ds. obywatelskich nie wyłoniono żadnego kandydata.

 

Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko Referenta ds. obywatelskich aplikację przesłało 10 kandydatów, jeden z nich spełnił wymagania formalne. W dniu 15 lutego 2017 r. odbyła się rozmowa kwalifikacyjna. W związku z tym, że Kandydat nie wykazał się wystarczającym poziomem preferowanych umiejętności oraz predyspozycji, co nie gwarantuje skutecznego wykonywania obowiązków służbowych, nie dokonano wyboru na stanowisko referenta ds. obywatelskich.

 

Ujazd, dnia 16 lutego 2017 r.

                                                                                        

                                                                         WÓJT GMINY

                                                                     (-) Artur PAWLAK

 


 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl