Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Informacja dla osób niesłyszących
0

Wpisz poszukiwane słowo

 
Wybierz datę publikacji:
 


Ogłoszenie Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd o naborze na stanowisko Specjalisty d.s. księgowości w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd
10.10.2017 godz. 10:34
 


Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl