Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd - ulica Antolin

Informacja dla osób niesłyszących
0
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Starszego Referenta w GOPS Ujazd
 Grzegorz Dratwa      23.05.2017

Konferencja projektu "Ucyfrowieni" dla osób 45+
 Damian Andryszek      23.05.2017

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ujeździe
 Damian Andryszek      22.05.2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd o otwartym konkursie ofert na świadczenia usług w zakresie rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Ujazd w 2017 r.
 Damian Andryszek      17.05.2017

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych dla Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015  2022na podstawie Zarządzenia Nr 49/2017 Wójta Gminy Ujazd z dnia 27.02.2017 r.
 Martyna Wojciechowska      12.04.2017

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych dla Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015  2022
 Martyna Wojciechowska      12.04.2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NIEWIADOWIE
 Żaneta Bykowska      31.03.2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ ORGANU
 Żaneta Bykowska      31.03.2017

Nabór wniosków WFOŚiGW w Łodzi do Programu priorytetowego dla osób fizycznych  dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017- 2018.
 Martyna Wojciechowska      15.03.2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA DS. OBYWATELSKICH
 Damian Andryszek      14.03.2017

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI DOTYCZĄCE PROJEKTU Programu Rozwoju pod nazwą STRATEGIA ROZWOJU GMINY UJAZD NA LATA 2015-2022"
 Martyna Wojciechowska      07.03.2017

Konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące projektu Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023
 Martyna Wojciechowska      01.03.2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
 Żaneta Bykowska      28.02.2017

XV Ogólnopolski Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017"
 Grzegorz Dratwa      06.02.2017

HAMONOGRAM FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU TOMASZOWSKIWEGO W 2017 ROKU
 Martyna Wojciechowska      30.12.2016

Gmina Ujazd realizuje projekt pn. Termomodernizacja i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Skrzynki wraz z zagospodarowaniem terenu. Projekt jest dofinansowany ze środków RPO WŁ na lata 20174-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków.
 Martyna Wojciechowska      14.10.2016

projekt Przedsiębiorcze Łódzkie
 Dariusz Adamiec      24.08.2016

» ARCHIWUM «


 

GMINA  UJAZD

 

Adres:  Pl. Kościuszki 6

               97-225 Ujazd

 

    Tel:  (44) 719 21 29

                       719 21 23 

                      719 23 01

Tel. kom:  502-589-623

              Fax:  (44) 719 21 29 w. 47

                                   usługa  fax2mail:  (44) 719 25 09

 

 

e-mail ugujazd@ujazd.com.pl

strona:  http://www.ujazd.com.pl

 

 

 

Wójt  Gminy

 

Artur  Pawlak

 

 

Godziny urzędowania:


poniedziałek, środa, czwartek, piątek:

7.30 - 15.30

 wtorek:

8.30 - 16.30

 

 

 

Drukuj 
Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl